Styret

IFINs styre velges på årsmøte for fire år av gangen. Dersom du ønsker å kontakte IFIN, kan du klikke på en av epostadressene nedenfor, eventuelt kopiere den inn i et epostprogram.

Styreleder
Torunn Mo – Stavanger IFK
Epost: torunn.mo@outlook.com
Mobil: 913 45 517

 

Sekretær og årsmøteansvarlig
Randi Granli – Borg IFK
Epost: granlirandi@gmail.com
Mobil: 988 10 118

 

Økonomiansvarlig
Gjertrud Høverstad – Hamar IF
Epost: gjerthoe@online.no
Mobil: 920 97 834

 

Kurs- og aktivitetsansvarlig
Rolf Reitan – Bergen IF
Epost: rolfrei99@gmail.com
Mobil: 906 73 751